Huursubsidie

[gravityform id=”5″ title=”true” description=”true”]

Wat is huursubsidie? Huursubsidie heet tegenwoordig huurtoeslag. De huursubsidiewet is per 1 januari 2006 vervangen door huurtoeslag. Tegenwoordig wordt alles flink duurder, ook de kosten voor het levensonderhoud. De inkomsten stijgen voor de meeste mensen echter niet. De werkloosheid neemt toe en de economische positie wordt voor veel mensen een stuk minder. De overheid ziet wonen als één van de basisbehoeften binnen de samenleving en wilt dat ieder individu en ieder gezin een dak boven het hoofd heeft. Daarom vindt men dat iedereen recht heeft op een goede en betaalbare woning. Met de huursubsidie kan men in een passende woonruimte wonen.
Huursubsidie Aanvragen
Klik hier om de huurtoeslag meteen te berekenen en aan te vragen.

Dit houdt in dat men niet duurder woont dan nodig is en u woont passend bij uw situatie. U kunt huursubsidie aanvragen voor uzelf, uw partner of eventuele medebewoner(s). De huursubsidie is als het ware een tegemoetkoming in de kosten die u moet betalen aan huur. Het aanvragen van huursubsidie kunt u via het internet doen. Als u huur subsidie krijgt toegekend , ontvangt u iedere maand uw toeslag. Wil jij weten over je recht hebt op huur subsidie?

Recht op huursubsidie?

Of u recht heeft op huursubsidie is afhankelijk van een aantal zaken, zoals:

– Maximum inkomen; om huursubsidie te krijgen mag u niet meer verdienen dan een bepaald maximuminkomen. Er zijn hier grenzen voor gesteld om de huizenmarkt toegankelijker te maken voor mensen die het minst verdienen.

– Minimaal huurbedrag per maand; mensen die relatief weinig huur betalen hebben geen recht op huursubsidie. Huursubsidie is juist voor de mensen die een hoge huur betalen maar weinig verdienen en weinig vermogen hebben.

– Als u jonger bent dan 23 jaar moet de huur lager zijn dan €374,44 per maand. Bent u ouder dan 23 jaar? Dan moet uw huur lager zijn dan €681,02. Deze regels zijn van toepassing voor 2013, of dit ook geldt voor 2014 is nog niet duidelijk. Hoe hoger uw huur is, des te meer u naar verhouding zelf moet betalen. Men wilt hierdoor de kosten besparen en scheef wonen tegen gaan. Men wordt hierdoor ook geprikkeld om goedkoper te wonen.

– Maximaal vermogen; ook is er een grens gesteld aan het maximale vermogen dat mensen mogen hebben als men in aanmerking wilt komen voor huursubsidie.

– Woont u alleen of heeft u een partner of eventuele medebewoner(s)?

– Het soort huurhuis waarin u woont; om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, is het belangrijk dat u een zelfstandige woonruimte huurt. Onder een zelfstandige woonruimte wordt verstaan dat men een eigen deur heeft om het huis te betreden. Daarnaast is ook een eigen keuken, eigen woonkamer, eigen slaapkamer en eigen toilet van belang. Een woonwagen is ook een zelfstandige woonruimte, een woonboot valt hier echter niet onder. Als u permanent woont in een vakantiewoning, kunt u hier ook huur toeslag voor krijgen.

– Wat is uw leeftijd?; om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet men ouder zijn dan 18 jaar. Soms is hier een uitzondering voor.

– U, uw partner of uw eventuele medebewoner(s) moeten ingeschreven staan bij de gemeente op het woonadres.

– U, uw partner of uw eventuele medebewoner(s) hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

– Op uw woonadres staan er geen andere personen ingeschreven bij de gemeente.

Voldoet u aan alle bovenstaande zaken? Dan heeft u recht op huursubsidie. Lees hier meer over