Huursubsidie Voorwaarden

[gravityform id=”5″ title=”true” description=”true”]

Huursubsidie voorwaarden

Aan het krijgen van huursubsidie (ook wel huurtoeslag genoemd) zitten een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet je aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van je leeftijd, je inkomen en of je alleen woont. De huursubsidie is in het leven geroepen om mensen te ondersteunen die met hun salaris net rond kunnen komen in de maand en dus ondersteunt worden bij het betalen van hun huur.

Huursubsidie Aanvragen
Klik hier om de huurtoeslag meteen te berekenen en aan te vragen.

Voorwaarden huursubsidie

Ik wil graag huursubsidie aanvragen, maar wat zijn de voorwaarden hiervoor? Hier leest u wat de voorwaarden zijn voor de huursubsidie.

Met behulp van de huursubsidie krijgt u een tegemoetkoming voor de kosten van het huren van een woning. Daarvoor moet u echter wel aan een paar eisen cq voorwaarden voldoen.

Zo mag de huurprijs niet te hoog zijn en mag uw inkomen niet boven de grens uitkomen. Wat de grenzen zijn leest u verderop in dit artikel. Hieronder ziet u de voorwaarden weergegeven van de huursubsidie danwel huurtoeslag.

– De woning dient zelfstandig te zijn en een eigen voordeur te hebben.

– Tevens gelden er inkomensgrenzen (zie daarvoor de tabel hieronder).

– De aanvrager dient 18 jaar of ouder te zijn;

– De aanvrager bezit de Nederlandse nationaliteit of is in het bezit van een geldige verblijfsvergunning

– De huur mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. In 2010 moest de huur lager zijn dan €647,53 per maand. Voor jongeren onder de 23 jaar geldt een huurgrens van €357,37 per maand.

Inkomensgrenzen huursubsidie 2010:

– Alleenstaanden mogen maximaal een toetsingsinkomen hebben van  € 21.450

– Samenwonenden mogen maximaal een toetsingsinkomen hebben van €29.125

– Alleenstaanden 65+’er mogen maximaal een toetsingsinkomen hebben van € 20.200

– Samenwonenden 65′ers mogen maximaal een toetsingsinkomen hebben van € 27.575

Weet u niet wat toetsingsinkomen is of wilt u een berekening maken? Dat kan als u op de volgende link klikt:
Berekening toetsingsinkomen