Huurtoeslag 2011

[gravityform id=”4″ title=”true” description=”true”]

Huurtoeslag 2011

Elk jaar wordt de huurtoeslag opnieuw bepaald. Op deze pagina leest u alles wat u moest weten over de huursubsidie tegenwoordig huurtoeslag genoemd voor 2011. Deze pagina laten wij online, zodat er voor o.a onderzoeken bekeken kan worden wat de toeslagen in 2011 waren. Hierboven kunt u de huursubsidie aanvragen voor 2016 wat het verste is wat u kunt terugvragen.

Huursubsidie Aanvragen
Klik hier om de huurtoeslag meteen te berekenen en aan te vragen.

Wanneer heb ik recht op huurtoeslag voor 2011?

Dit is mede afhankelijk van het inkomen dat u verdient in 2011. In onderstaand schema ziet u wat inkomensgrenzen bedragen voor de huurtoeslag in 2011.

Doelgroep:                                                                     Maximum inkomen 2011:
Jonger dan 65 en alleenstaand                                                  21.625 euro
Jonger dan 65 en een meerpersoonshuishouden                      29.350 euro
Ouder dan 65 en alleenstaand                                                   20.325 euro
Ouder dan 65 en een meerpersoonshuishouden                       27.750 euro

Daarnaast is het afhankelijk van het huurbedrag per maand dat u betaalt. In de tabel hieronder ziet u de huurbedrag weergegeven.

Doelgroep:                                              Minimale huurbedrag per maand 2011:
Jonger dan 65 en alleenstaand                                                     212,24 euro
Jonger dan 65 en een meerpersoonshuishouden                         212,24 euro
Ouder dan 65 en alleenstaand                                                      210,42 euro
Ouder dan 65 en een meerpersoonshuishouden                          208,61 euro

Het laatste criterium waaraan u moet voldoen is het eigen vermogen.

Doelgroep:                                                                           Maximaal vermogen:
Jonger dan 65 en alleenstaand                                                    20.661 euro
Ouder dan 65 met een inkomen tot € 13.978                             48.011 euro
Ouder dan 65 met inkomen tussen 
€ 13.978 en  € 19.445       34.336 euro
Ouder dan 65 met een inkomen meer dan € 19.445                  20.661 euro

Wijze van uitbetalen

U kunt op meerdere manieren uitbetaald worden. Dit is afhankelijk van het bedrag dat u per jaar gaat ontvangen aan huurtoeslag. Hieronder ziet u de verschillende opties weergegeven:

– De huurtoeslag bedraagt 60 euro of meer per jaar:
De toeslag wordt elke 20e van de maand overgemaakt op uw rekening.

– De huurtoeslag per jaar zit tussen de 24 euro en 60 euro:
In dit geval wordt de huurtoeslag eenmalig uitbetaald. De uitbetaling gebeurd vrijwel altijd in december voorafgaand aan het jaar waarvoor u huurtoeslag heeft aangevraagd.

– De huurtoeslag bedraagt per jaar 24 euro of minder:
Indien u slechts recht heeft op 24 euro of minder per jaar wordt er door de belastingdienst niets uitgekeerd.

Uw leefsituatie wijzigt gedurende het jaar? Wijzig dan uw huurtoeslag!

Mocht het voorkomen dat uw situatie wijzigt gedurende het jaar dan is het verstandig uw huurtoeslag zo snel mogelijk te wijzigen bij de belastingdienst.
Nadat u uw wijzigingen heeft doorgegeven bij de belastingdienst wordt er een nieuwe beschikking opgesteld en het nieuwe maandbedrag bepaald.

Proefberekening huurtoeslag

Wilt u weten of u aan de voorwaarden voldoet en meteen proefberekening maken zodat u weet wat u maximaal aan huurtoeslag in 2011 kunt krijgen? Doe dan meteen de check en klik hier.