Huurtoeslag 2012

[gravityform id=”4″ title=”true” description=”true”]

Huurtoeslag 2012

Dat de economische crisis zware gevolgen heeft, wordt ook duidelijk wanneer je naar de huurtoeslag voor 2012 kijkt. De huurtoeslag is behoorlijk lager dan de voorgaande jaren en dit heeft als gevolg dat heel wat mensen met hogere maandelijkse kosten zullen eindigen. Vooral op niveau van de kwaliteitskortingsgrens zijn de verschillen duidelijk merkbaar. Enkel de gezinnen die in goedkope huurwoningen wonen, zullen niet getroffen worden door de crisis. Althans niet waar het de huurtoeslag betreft. U kunt maximaal nog terugvragen van 1-1-2016 dat kunt u hierboven doen.

Huursubsidie Aanvragen
Klik hier om de huurtoeslag meteen te berekenen en aan te vragen.

De inkomensgrenzen

Ben je alleenstaand en jonger dan 65, dan mag je maximaal 21.450 euro per jaar verdienen. Ben je ouder dan 65 dan daalt dit bedrag nog verder naar 20.200 euro. Voor eenpersoonshuishoudens onder 65 jaar geldt een inkomensgrens van 29.125 euro en boven 65 wordt dit 27.575 euro. Natuurlijk zijn er meer factoren dan enkel je inkomen die bepalen of en hoeveel huurtoeslag je zal ontvangen. Zo is er nog de huurprijs, je gezinssituatie , een eventuele handicap, kinderopvangprijzen, enzovoort.

Hoeveel ontvang ik minimaal en maximaal?

De bovengrens van de huurtoeslag is op 300 euro bepaalt. Dit wil zeggen dat je maximaal 300 euro huurtoeslag zal ontvangen. De ondergrens ligt op 24 euro. Heb je dus recht op een bedrag dat lager ligt dan 24 euro, dan ontvang je niets. Het loont echter ook in dit geval om huurtoeslag aan te vragen vermits het altijd om een voorlopige berekening gaat. Mocht de eindrekening hoger uitvallen, dan ontvang je de toeslag alsnog.

De normhuur

In 2012 zijn er nog geen aanpassingen doorgevoerd op de normhuur. In 2013 zal daar echter verandering in komen en wordt deze verhoogd met 3,93 euro. Ook dit is een bezuinigingsmaatregel die voornamelijk de gezinnen met de laagste inkomens treffen. En daar komt voorlopig ook nog geen verandering in. De kans bestaat dat de huurtoeslag in 2014 nog zal verlagen.