Huurtoeslag 2014

[gravityform id=”4″ title=”true” description=”true”]

Huurtoeslag 2014

Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor huurtoeslag voor 2014? Lees hier meer informatie waar u rekening mee moet houden. U kunt niet meer van 2014 terugvragen, u kunt maximaal vanaf 1-1-2016 terugvragen, dat kan hierboven.

Wat betekent huurtoeslag?

Huurtoeslag is een financiële bijdragen van de overheid voor de huurkosten. Woont u nu of gaat u in 2014 in een huurhuis wonen, dan heeft u misschien wel recht op huurtoeslag. Hier zijn natuurlijk wel voorwaarden aan verbonden. Hoe hoger de huur, des te meer moet iemand naar verhouding zelf betalen. De overheid wilt hierdoor kosten besparen en scheef wonen tegengaan. Hierdoor worden mensen geprikkeld om niet te duur gaan wonen.

Huursubsidie Aanvragen
Klik hier om de huurtoeslag meteen te berekenen en aan te vragen.

Huurtoeslag in 2014?

Of u in 2014 huurtoeslag krijgt, is afhankelijk van een aantal zaken, namelijk:

– Woont u in uw huurhuis alleen, met een partner of met medebewoner(s)?

– Wat voor soort huurhuis heeft u? u heeft alleen recht op huurtoeslag als u een zelfstandige woonruimte huurt.

– De hoogte van de huur? Om recht te hebben op huurtoeslag in 2014, mag uw huur niet te hoog zijn. Dit bedrag is afhankelijk van uw leeftijd. Voor 2013 mocht de huur voor personen onder de 23 jaar niet hoger zijn dan €374,44 per maand. Mensen die ouder zijn mogen niet meer dan €681,02 betalen aan huur. De huurtoeslaggrens voor 2014 moet nog bekend worden gemaakt.

– Uw inkomen en vermogen; uw inkomen en vermogen mogen niet te hoog zijn.

– Uw leeftijd; om huurtoeslag te krijgen moet u ouder zijn dan 18 jaar. Echter is het soms mogelijk om huurtoeslag te krijgen als u jonger dan 18 jaar bent.

– U, uw partner of medebewoner(s) meten ingeschreven staan bij gemeente op het woonadres en moeten daarnaast in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Als u aan de bovenstaande voorwaarde voldoet, krijgt u vanaf december 2013 de huurtoeslag voor 2014 uitbetaald. Heeft u wijzigingen in uw inkomen? Geef dit dan dor aan de belastingdienst. Anders moet u achteraf de te veel ontvangen huurtoeslag terug betalen. Het is ook mogelijk om huurtoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen.

Veranderingen huurtoeslag 2014

De voorwaarde voor de huurtoeslag 2014 kunnen nog wel veranderen. De verwachting is namelijk dat de huurtoeslag in 2014 behoorlijk gaat veranderen. De woningcorporaties en grotere particuliere verhuurorganisaties zullen vanaf 2014 mee moeten betalen aan de huurtoeslag. De overheid bespaart hier ongeveer 600 miljoen mee en kan hierdoor het toeslagensysteem voor de lagere inkomens in stand houden.