Huurtoeslag

[gravityform id=”5″ title=”true” description=”true”]

Huurtoeslag

De huurtoeslag in Nederland is een subsidie die iedere Nederlander of inwoner met een officiƫle verblijfsvergunning kan aanvragen wanneer hij aan enkele voorwaarden voldoet. Met deze subsidie kan hij of zij dan een deel van de huur betalen waardoor de kosten die maandelijks gedragen moeten worden lager worden. Een eerste voorwaarde heeft dan ook te maken met het inkomen van de aanvrager gezien het doel van de huurtoeslag het helpen van mensen met een lager inkomen betreft. Hiertoe is een bovengrens bepaalt voor het maandelijkse inkomen evenals voor de huurprijs.

Huursubsidie Aanvragen
Klik hier om de huurtoeslag meteen te berekenen en aan te vragen.

De voorwaarden voor huurtoeslag in een notendop

Zoals eerder gesteld moet de aanvrager de Nederlandse nationaliteit hebben of een verblijfsvergunning. De aanvrager van de huurtoeslag moet daarnaast ook meerderjarig zijn op het ogenblik van de aanvraag. De woning moet zelfstandig bestaan en een eigen voordeur hebben. Er zijn grenzen bepaalt voor zowel het inkomen als de maandelijkse huur van de aanvrager. De grenzen worden ieder jaar herzien en aangepast indien nodig. Het is dus niet zo dat je automatisch in aanmerking blijft komen van jaar op jaar. Maar ook het omgekeerde kan waar zijn. Wanneer je dit jaar geen aanspraak maakt op een subsidie, wil dat niet zeggen dat het volgend jaar niet anders kan zijn.

Wat met je leefsituatie?

Natuurlijk wordt je leefsituatie bepaalt door meer dan enkel je inkomen en je huurprijs. Ook je gezin en gezondheid hebben een grote invloed. Daarom zijn er aparte regels voor grote gezinnen of mensen met een handicap. Wanneer je situatie wijzigt, is het belangrijk dat je nagaat of dit een verandering betekent voor je huurtoeslag. Onrechtmatig verkregen bedragen kunnen later teruggevorderd worden en het is beter dit te voorkomen dan genezen. Maar ook wanneer je rechten wijzigen is je voordeel, is het aan jou om de nodige stappen te ondernemen betreffende de huurtoeslag.