Terugvordering Huursubsidie

[gravityform id=”5″ title=”true” description=”true”]

Terugvordering Huursubsidie

Als je teveel huurtoeslag terug gekregen hebt, dan waar je recht op hebt, wordt de huurtoeslag door de belastingdienst teruggevorderd. Je kunt hierbij denken aan een baan waarbij je meer bent gaan verdienen of je bent bijvoorbeeld gaan samenwonen. Als je deze wijzigingen op tijd doorgeeft dan wordt je huurtoeslag op tijd aangepast en hoeft er niets te worden teruggevorderd.
Aan het eind van het jaar krijg je een definitieve berekening. Hierin staat hoeveel er wordt teruggevorderd. Je krijgt van de belastingdienst een acceptgiro, en een betalingsregeling.

Huursubsidie Aanvragen
Klik hier om de huurtoeslag meteen te berekenen en aan te vragen.

De betalingsregeling kan inhouden dat het teveel ontvangen bedrag verrekend wordt met de toekomstige huursubsidie.  Als je minder dan 480 euro teveel teruggekregen hebt, dan betaal je een vast bedrag van 20 euro per maand terug.  Als je meer dan 480 euro teveel gekregen hebt, dan wordt het bedrag door 24 maanden (dus twee jaar) gedeeld, en naar boven op hele euro’s afgerond. Je doet er dan twee jaar over om het teveel betaalde bedrag terug te betalen. Als je bijvoorbeeld 120 euro teveel gekregen hebt, dan wordt het vaste bedrag van 20 euro per maand op je huursubsidie ingehouden. Na zes maanden is dan het bedrag afbetaald. Als
je minder dan 20 euro huursubsidie krijgt, dan zul je zelf een bedrag van 20 euro per maand terug moeten betalen.

Als je 500 euro teveel hebt teruggekregen, dan betaal je per maand (500/24 = 20,83 ) afgerond 21 euro terug. Je doet dan 2 jaar over de afbetaling.

Als je geen recht meer hebt op huursubsidie, dan zul je zelf terug moeten betalen. Dit zal weer een bedrag per maand zijn. De belastingdienst doet hiervoor een voorstel, als je het bedrag niet kunt betalen, kun je via het belastingskantoor een verzoek voor persoonlijk betalingsregeling aanvragen. Dit kan ook via een formulier dat je kunt downloaden op www.toeslagen.nl .

Let op: Als je de huurtoeslag rechtstreeks over laat maken aan je verhuurder, en je teveel ontvangen huursubsidie wordt verrekend, dan wordt er tijdelijk door je verhuurder meer huur in rekening gebracht.